Από έρημος, όαση: η αντίστροφη κλιματική αλλαγή είναι εφικτή

Κόντρα στις επιβλαβείς κλιματικές εξάρσεις παγκοσμίως, ο άνθρωπος σήμερα κατέχει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία για να αντιστρέψει τα επιβαρυντικά φαινόμενα και να επηρεάσει θετικά το φυσικό περιβάλλον του Η φράση “κλιματική αλλαγή” έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται ως ταυτόσημη της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των συνεπειών της τελευταίας, αποκτώντας έτσι αρνητικό πρόσημο στη συλλογική αντίληψη. Η… Continue reading Από έρημος, όαση: η αντίστροφη κλιματική αλλαγή είναι εφικτή